ผลสอบ Pre - ม.1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปี 2556

      ออกมาแล้วนะคะผลสอบ Pre - ม.1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปี 2556 ที่สอบไปเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 พี่ๆหลายคนได้ลองไปทดสอบกันมาแล้ว ใครได้เท่าไหร่ ก็ลองตรวจสอบดู นะคะ

ผลสอบ Pre - ม.1 โรงเรียนสาธิต ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปี 2556

1.ประกาศผลคะแแนสอบPre ม.1new

2.ประกาศเรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556new

3.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre ม.1 / 16 มกราคม 2556new

4.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Pre-ม.1new

ผลสอบ Pre - ม.1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปี 2556

หรือ ดูได้จาก

http://www.satitay.aru.ac.th/ นะคะ

0 ความคิดเห็น: