ผลสอบนานาชาติของ สพฐ. สระบุรีเขต1

     ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติปี พ.ศ.2554 มาดูกันว่าเป็นใครกันบ้างที่ได้เข้าไปสอบแข่งขันทางวิชาการรอบระดับประเทศ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   ในวันที่ 6 มีนาคม 2554  เวลา 09.30-11.30 น. ดังนี้

ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

###   Load ผลสอบ   ###

 

ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา2554

      ยินดีกับทุกคนค่ะ

1 ความคิดเห็น:ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

มีผลสอบรอบระดับประเทศไหมครับ

(คณิตศาสตร์นานาชาติ ปีการศึกษา 2553)