ผลสอบ สสวท.รอบ2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ออกแล้ว

       ผลสอบ สสวท. รอบ 2 ออกแล้วยินดีกับทุกคนที่ได้เหรียญ ประกาศผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓

ผลสอบ สสวท. รอบ 2

      ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการจัดการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สอบแข่งขันรอบที่ ๒) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และปีที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับเหรียญรางวัล มีรายชื่อเรียงตามตัวอักษร โดยแยกตามวิชาและระดับชั้น ดังนี้

วิชาคณิตศาสตร์

       #วิชาคณิตศาสตร์ ป.๓   ดาวโหลด

       #วิชาคณิตศาสตร์ ป.๖   ดาวโหลด

      ให้นักเรียนมารายงานตัว เพื่อเข้ารับเหรียญรางวัล ในวันที่ ๒๕ มีนาคม  ๒๕๕๔   ณ สโมสรทหารบกวิภาวดี   ถนนวิภาวดี  กรุงเทพมหานคร

      #รายละเอียดพิธีมอบเหรียญรางวัล  ดาวโหลด

ผลสอบ สสวท. รอบ 2 ปี 2554

วิชาวิทยาศาสตร์

      #วิชาวิทยาศาสตร์ ป.๓   ดาวโหลด

      #วิชาวิทยาศาสตร์ ป.๖   ดาวโหลด

      นักเรียนมารายงานตัว เพื่อสอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ    ดาวโหลด

 

ผลสอบ สสวท. รอบ 2 วิทย์-คณิต

    ยอดเยี่ยมจริงๆ กับเพื่อนๆ พี่ๆทุกคน

ผลสอบ สสวท. รอบ 2 วิทย์-คณิต 2554

5 ความคิดเห็น:ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไชโย...ได้เหรียญวิทย์ด้วย
ดีใจกับเพื่อนๆด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ฝากไว้ก่อน ครั้งหน้าต้องมีชื่อกับเขาบ้างแบงค์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ของเราเขาทำชื่อหาย...ล้อเล่นเพราะข้อสอบโคตรยากสสสสส์

โดม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีใจ และภูมิใจกับคนที่ได้เหรียญด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เก่งมากคราวหน้าต้องมีชื่อกับเขาบาง